In zijn verhaal gaat Pieter onder meer in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals verdroging en wateroverlast en 'sluipmoordenaar' verzilting. Verdroging en wateroverlast hangen nauw met elkaar samen. Bij verdroging gaat de zoetwaterlens verdampen en komt zout water omhoog (verzilting). Naast dat de gewasopbrengst door verzilting sterk afneemt, vergroot verdroging ook de kans op wateroverlast. Als er neerslag valt kan de uitgedroogde grond het water niet snel genoeg opnemen, met wateroverlast als gevolg. "Het mooie is dat we in Nederland genoeg water hebben, alleen niet op de juiste momenten in de juiste hoeveelheden. In de winter is er een teveel en in de zomer een tekort. De oplossing is een bassin aanleggen onder de grond. Zo kun je tegelijk de zoetwaterlens vergroten en verzilting voorkomen."

Dit klinkt eenvoudig, maar de praktische uitvoering is complex. In project Zoetwaterboeren zijn we met een groot aantal partners op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk bezig om de benodigde technieken te ontwikkelen en toe te passen.

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...