Dat het belangrijk is om aan de slag te gaan met agrarisch waterbeheer hoeven we na deze droge zomer niemand meer uit te leggen. In project Zoetwaterboeren gaan we met een groot aantal partners op zoek naar oplossingen voor de groeiende problematiek van verdroging en wateroverlast. Op 23 augustus was de kick-off op het akkerbouwbedrijf van Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna.

Het bedrijf van Klaas is ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum agrarisch waterbeheer (proeftuin). In de video geeft Klaas toelichting over nut- en noodzaak van watermanagement en leidt hij het bezoek rond over zijn percelen. Ook komt gedeputeerde Ilse Zaal aan het woord die de openingshandeling verrichtte, samen met burgemeester Rian van Dam van gemeente Hollands Kroon.

Naast deze sfeervideo hebben we  een serie video's gemaakt met verdiepende interviews, waarin verschillende aspecten van agrarisch waterbeheer aan de orde komen. Deze video's zullen we de komende maanden met u delen, uiteraard op deze website maar ook via onze social kanalen.

Meer nieuws

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...
watermanagement Klaas Schenk

[Video] Klaas Schenk over samengestelde drainage, druppelirrigatie en ondergrondse waterbassins

Deze maatregelen heeft Schenk genomen tegen verdroging en verzilting.
Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.