De bodem wordt steeds belangrijker bij het telen van gewassen, ook in de bloembollenteelt. Hiervoor is kennis nodig en die heeft de Bollenacademie nu ontsloten in de complete, digitale lesmodule De Bodem. De gratis lesmodule is ontwikkeld voor MBO studenten en medewerkers van bollenbedrijven. In dertien hoofdstukken worden onderwerpen behandeld als de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen, klimaat, geologie, waterbeheer en verdichting. De lesmodule is gebaseerd op de reader over Bodem van Aeres Hogeschool en uitgewerkt in samenwerking met Agriholland en diverse onderwijspartijen.

Bekijk hier de nieuwe lesmodule: www.bollenacademie.nl.

Om de complexe onderwerpen toe te lichten zijn aanvullend vijftien filmpjes gemaakt. Hierin komen telers, adviseurs, experts en onderzoekers aan het woord die dieper ingaan op thema's als verzilting, verdichting, inundatie, bodemprofielen etc. De filmpjes zijn ook interessant voor telers die niet de hele lesmodule willen volgen, maar wel verdieping willen op enkele thema's. Ze zijn te vinden op de website van de Bollenacademie onderaan deze pagina.

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...