AgriVizier, één van de projecten binnen GreenPort Noord-Holland Noord ontwikkelt in het deelproject “ziekzoekrobot” een machine voor het automatisch selecteren van viruszieke planten (tulpen). ‘Ziekzoeken’ is het doorzoeken van het gewas om viruszieke planten op te sporen en te vernietigen of te verwijderen. Dit is essentieel voor behoud van kwaliteit en exportmogelijkheden. Het vraagt echter veel manuren en zeer specialistische kennis. 

Binnen het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om ondernemers uit de agribusiness te ondersteunen bij innovaties. Het project wordt gefinancierd door o.a. de EU en provincie Noord-Holland. Binnen het deelproject van AgriVizier werkt WageningenUR met telers en technische toeleveranciers aan het automatiseren van het ziekzoeken: de Ziekzoekrobot. 

Het is voor bedrijven steeds lastiger om het ziekzoeken goed uit te voeren. Hierbij spelen toenemende arealen en vermindering van het aantal mensen met de benodigde specialistische kennis een rol. Goed ziekzoeken is essentieel voor behoud van kwaliteit en het voldoen aan de eisen die de internationale handel aan bloembollen, maar bijv. ook pootaardappelen stelt.

De laatste proeven hebben laten zien dat het ziekzoeken te automatiseren is. De ziekzoekrobot behaalde zelfs een beter resultaat dan ervaren ziekzoekers. Doorontwikkeling voor meerdere virussen en gewassen (o.a. pootaardappelen) kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het behoud of verbeteren van de positie van de Nederlandse teelt van bloembollen en ander uitgangsmateriaal.

Er wordt samengewerkt met partijen uit het bedrijfsleven voor de doorontwikkeling naar een praktijktoepassing. Betrokken bollenteeltbedrijven (o.a. firma Apeldoorn) zien veel perspectief voor de ontwikkeling. 
 

alternatieve tekst voor foto

Meer nieuws

5 vragen aan Rens Kooijman (39), HeerlijkvandeBoer.nl

Maak kennis met de deelnemers aan de GreenportNHN conferentie.

[Video] Feestelijke kick-off project Zoetwaterboeren

Impressie van de kick-off van project Zoetwaterboeren, met rondleiding over de percelen van...
aftrap project zoetwaterboeren

Project Zoetwaterboeren officieel van start in Anna Paulowna

Met het gezamenlijk neerlaten van een opgerold banier met logo bij het akkerbouwbedrijf van Klaas...