Innovatieve ondernemers in de tuinbouw kunnen zich weer aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023. Naast de ondernemersprijs reikt de organisatie in samenwerking met Greenport West-Holland dit jaar ook een themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ uit. 

De Tuinbouw Ondernemersprijs wordt jaarlijks toegekend aan een agrarische ondernemer met durf en daadkracht die met creatieve oplossingen, doorzettingsvermogen en bereidheid tot open overleg het kennisniveau sectorbreed laat groeien. De ideale kandidaten investeren in nieuwe technieken die de sector naar een hoger plan tillen, met veel aandacht voor een stevig fundament voor een duurzame toekomst. Meer over de Tuinbouw Ondernemersprijs lees je hier.

De nieuwe themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ is bedoeld voor ondernemers en frontrunners die op een geheel eigen wijze nieuwe teelten starten of nieuwe toepassingen en businessmodellen ontwikkelen voor bestaande teelten. Meer over de Themaprijs lees je hier

Aanmelden tot 25 november

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 november aanmelden. Begin december maakt de organisatie de nominaties bekend. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens een bijeenkomst op 29 maart 2023.

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...