GreenportNHN tekende vandaag in Haarlem een provinciaal convenant voor het stimuleren van het gebruik van waterstof. Daarbij gaat het specifiek om gebruik van waterstof voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. In totaal hebben bijna zestig partijen hun handtekening gezet onder het convenant.

Het convenant moet zorgen voor een verbeterde samenwerking in de waterstofketen voor de zware mobiliteit. De samenwerkende partijen zijn onder andere producenten van waterstof, exploitanten van waterstof-tankstations, afnemers van waterstof, producenten van voertuigen en de overheid. Ook agrarische voertuigen vallen onder de definitie zware mobiliteit.

Kip-en-ei-probleem

Het doel van deze provinciale afspraak is de waterstofeconomie te stimuleren. Dat  is nodig, omdat het gebruik van waterstof lastig op gang komt. Jeroen Olthof, Gedeputeerde voor Mobiliteit en Bereikbaarheid: “Als een ondernemer een waterstofvoertuig aanschaft, moet hij zeker weten dat hij ook waterstof kan taken. En voordat een waterstoftankstation opent, moet er wel vraag zijn. We willen met dit convenant dit kip-en-ei-probleem doorbreken.” 

Alle deelnemers aan het waterstof convenant.

Om ondernemers die met waterstofvoertuigen willen rijden de zekerheid te bieden van voldoende tankgelegenheid, doen de brandstofleveranciers de toezegging om in Noord-Holland een dekkend netwerk te realiseren van tenminste acht waterstoftankstations voor zware voertuigen. Omgekeerd spreken de afnemende bedrijven de intentie uit dat zij met de aanschaf van waterstofvoertuigen zullen zorgen voor voldoende vraag naar waterstof bij deze tankstations.

Veelomvattend en complex

Dat toepassing van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen nog onvoldoende op gang komt, heeft niet alleen te maken met het kip-en-ei probleem. Ook veiligheidsvoorschriften, verzekeringen en vergunningen spelen mee, zo bleek tijdens de bijeenkomst rond de ondertekening. De uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen, zijn veelomvattend en complex en kunnen alleen worden opgelost als overheden en bedrijven samen optrekken.

Vooruitlopend op de ondertekening van het convent heeft Greenport Noord-Holland Noord al een stappen gezet om de toepassing van waterstof in de agrisector te stimuleren. Zo gaan we binnenkort van start met Fieldlab Waterstof, waarin we samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN en stichting New Energy Coalition onderdak geven aan innovatieve waterstofprojecten in de agrisector. Met dezelfde partners en de KAVB hebben we in project Waterstof voor Agrologistiek een verkenning uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van waterstof in de sector.

Headerbeeld: De EOX-waterstoftractor van H2Track.

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...