Behalve aan tal van land- en tuinbouwinnovaties biedt de Floriade Expo 2022 ook onderdak aan de Farming Simulator Challenge, een spannende competitie voor ‘agrarische gamers’. De initiatiefnemers willen hiermee positieve aandacht geven aan werken in de groene sector en jongeren enthousiast maken voor een opleiding in die richting.

Wie weet op het juiste moment in te zaaien, wie verzorgt het gewas het best en wie vangt de optimale prijs? Gedurende de Floriade Expo 2022 gaan jonge boeren en tuinders tijdens tien speelrondes met de Farming Simulator Challenge de strijd met elkaar aan. Met deze challenge tijdens Floriade beogen de initiatiefnemers toe te werken naar een scholencompetitie. De kick off is vrijdag 6 mei en de grote finale vindt plaats op vrijdag 7 oktober. Andere speeldata zijn: 20 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 1 juli, 8 juli, 16 september en 30 september.

Kiezen voor carrière in land- of tuinbouw

Farming Simulator is een razend populair simulatiespel onder jongeren. De meest moderne technieken komen hierin aan de orde, evenals de uitdagingen die in het echte ondernemersleven spelen. Bij deze game is de speler de virtueel eigenaar van een boerderij en voert hij of zij een enorme verscheidenheid aan landbouwactiviteiten uit, gericht op landbouw, veeteelt en bosbouw. Daarvoor moet de boer bijvoorbeeld zaaien met een zaaimachine en later de oogst zien te verkopen. Ook kan de speler dieren zoals kippen of koeien kopen en verzorgen.

Een kenmerk van Farming Simulator is dat de game spelers op levensechte wijze laat ‘ervaren’ wat er zoal komt kijken bij een goede agrarische bedrijfsvoering. Dit maakt de game bij uitstek geschikt om jongeren op positieve wijze in contact te brengen met veelzijdigheid van de agrarische sector, met als doel om ze te laten kiezen voor een carrière in de land- of tuinbouw.

Partners Farming Simulator Challenge

De Farming Simulator Challenge is een initiatief van Greenport NHN en LTO Noord en Tech & Connect (levert de gaming stations met daarop farming simulator). Het project is mede mogelijk gemaakt met financiering van de provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn de projectpartners dankbaar voor de hulp van Aeres Hogeschool, dat onderdeel uitmaakt van het Educatief Programma van de Floriade en zo gastvrij is om op de hiervoor genoemde vrijdagen ruimte beschikbaar te stellen aan de Challenge.

Farming Simulator is een game van Giants Software en kan worden gespeeld op pc/mac, PlayStation en Xbox.

Meer nieuws

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...

Samen aan tafel om voedselvraagstukken het hoofd te bieden

Het Food Forward programma zet vertegenwoordigers vanuit de voedselketen in NHN aan tafel om het...
Camera monteren op spuitarm

[Video] Studenten monteren camera op spuitarm voor verzamelen data

Studenten van Inholland Alkmaar bevestigen een GoPro camera op de arm van een spuitmachine van...