Met ingang van 19 april is de nieuwe ronde van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) geopend. Via die regeling subsidieert de overheid maatregelen in de glastuinbouw die de energie-efficiëntie verhogen. Investerende glastuinbouwbedrijven kunnen 25% vergoed krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen.

Het doel van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. Glastuinbouwondernemers kunnen dankzij deze regeling subsidie aanvragen voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines. Gemaakte kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen en de overheid vergoedt tot een kwart van de kosten die onder de subsidie vallen.

De nieuwe regeling wijkt in een paar opzichten af van de voorgaande. Meer in het bijzonder gaat het dan om de technische subsidiecriteria voor LED-belichting in kassen, die betrekking hebben op de lichtsterkte en het lichtspectrum van de belichting.

Aanvragen voor de regeling kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2022. Voor de nieuwe openstelling is een bedrag van € 13 miljoen beschikbaar.

Zie hier voor meer informatie.
 

Meer nieuws

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...

Samen aan tafel om voedselvraagstukken het hoofd te bieden

Het Food Forward programma zet vertegenwoordigers vanuit de voedselketen in NHN aan tafel om het...
Camera monteren op spuitarm

[Video] Studenten monteren camera op spuitarm voor verzamelen data

Studenten van Inholland Alkmaar bevestigen een GoPro camera op de arm van een spuitmachine van...