Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli. Hoewel volledig weersbestendige broccoli in zijn ogen niet haalbaar is, laat het project zien dat onderzoek en samenwerking veel winst opleveren. 

Broccoli is een gewas dat veel aandacht vraagt van de teler en daarbij speelt het weer een cruciale rol. De groente groeit goed onder natte omstandigheden. Maar juist dat maakt broccoli extra kwetsbaar voor schimmelziekten, zoals alternaria. Als de schimmel toeslaat, kan dat een flinke invloed hebben op het uiteindelijke oogstpercentage. 

Samenwerking tussen broccolitelers

Nico Hoogendoorn is een van de telers die heeft meegedaan aan het project Weersbestendige broccoli. Alleen al dat met een groot deel van de Nederlandse broccolitelers samenwerking tot stand is gekomen, vindt hij een belangrijk winstpunt van het project. “Bijna alle telers staan bijvoorbeeld welwillend tegenover het gebruik van minder chemische middelen, maar in je eentje heb je weinig mogelijkheid voor testen."

"Daarbij komt dat je niet in je uppie wilt gaan experimenteren met groeibevorderaars. Het aanbod is groot en alle leveranciers prijzen natuurlijk hún product aan als de beste, maar ik wil werken op basis van gedegen onderzoek.”

Paracetamol is ook chemie

Eén van de doelen van het project Weersbestendige broccoli was, om de broccolitelers te voorzien van degelijk onderzoek, niet alleen waar het gaat om groeibevorderaars maar ook om middelen voor het verbeteren van bodemkwaliteit en bemesting. Dit leverde een aantal middelen op die weliswaar niet 100% natuurlijk zijn, maar wel grotendeels. “Een flinke stap voorwaarts,” stelt Hoogendoorn.

Hij vervolgt: “De tendens is het gebruik van chemische middelen te reduceren. Dat kun je wachten tot er wet- en regelgeving komt, maar je kunt ook zelf actief aan de slag.”

Hoogendoorn ziet trouwens ook tegenstrijdigheden. Zo staan chemische middelen in de agrisector in een kwaad daglicht, maar vinden mensen het normaal om medicijnen bij de apotheek te halen als zij klachten hebben. “Daarmee stel ik niet dat je die twee zomaar met elkaar kunt vergelijken, maar soms denk ik dat we ons iets te druk maken over middelen die bedoeld zijn voor het beschermen van het voedsel waar we elke dag van eten. Paracetamol is ook chemie.”

Altijd onvoorspelbare momenten

Naast broccoli teelt Nico ook bloemkool, bimi, brassica en sluitkool (rode en witte kool). Samen met zijn vrouw nam hij het bedrijf over van z’n ouders. Het oppervlak van het vollegrondsbedrijf beslaat zo’n 340 hectare. “Vroeger was het een probleem om grond te krijgen, tegenwoordig is het een probleem om voldoende personeel te vinden. Gelukkig werken we al jaren met een vaste groep oproepkrachten en seizoenswerkers, daar zijn we erg blij mee.”

Elk seizoen brengt onvoorspelbare momenten waarop je moet inspelen. Maar dat maakt het werk óók ontzettend mooi. Als dan kilo’s smakelijke broccoli van het erf richting de consument vertrekken, dan weet je weer ‘daar doe ik het voor’. Hoe de broccoli in zijn eigen gezin wordt gewaardeerd? Hogendoorn: “Laat ik het zo zeggen: de kinderen eten het.”

Afronding project Weersbestendige broccoli

Het project Weersbestendige broccoli ging in 2018 van start met als doel de teelt van broccoli te verduurzamen met behoud van kwaliteit. Er is onder andere gezocht naar rassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en schimmels. Omdat de meeste problemen zich voordoen in de nazomer en herfst, is gekeken naar gezondere rassen voor juist die periode.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar het bespuiten met middelen die de planten weerbaarder maken tegen schimmels. Hierbij is ook gewerkt met de optie van een waarschuwingssysteem, een vorm van preventief handelen. De informatie uit deze proeven is ook gebruikt om de waarschuwingssystemen betrouwbaarder te maken en geschikt voor niet-chemische middelen.

Verder is de koolgalmug gemonitord zodat deze gericht kan worden bestreden: van mei tot en met september zijn op verschillende locaties koolgalmugvallen geplaatst. De tellingen zijn door telers gebruikt als signaal om op het juiste moment te spuiten, waardoor minder middelen nodig zijn die bovendien effectiever werkten. Net als bij de bestrijding van schimmels is gekeken naar middelen die de planten weerbaarder maken.

Tot slot zijn dit jaar de mogelijkheden van irrigatie en nieuwe meststoffen onderzocht, ook weer met de bedoeling om de planten sterker en gezonder te maken. De laatste broccoli is op 22 oktober beoordeeld.

Deelnemers Project

Broccolitelers investeren gezamenlijk in het project. Penvoerder van de POP 3 subsidie is GreenPort Noord-Holland Noord. Het project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Onderzoeksinstelling Proeftuin Zwaagdijk voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Ilse Boersen

5 vragen aan Ilse Boersen (29), ijs- en zuivelboerderij De Wieringer

Maak kennis met de deelnemers aan het jongerenpanel van de Greenport NHN conferentie.

Zoetwaterboer Klaas Schenk: “Iedereen heeft belang bij voldoende beschikbaarheid van water"

Om meer hoogwaardig uitgangsmateriaal te oogsten gooide Klaas Schenk zijn bedrijfsvoering volledig...
Digital Farming NHN

Data oogsten met Digital Farming NHN: Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Interview met Kristel van Ammers van Hogeschool Inholland en Pieter Vlaar van Vertify. Met...