Er zijn volop marktkansen voor eiwitrijke gewassen vanwege de toenemende roep om verantwoord, lokaal geproduceerd eiwit. Zo liggen er kansen in de teelt van peulvruchten voor de groeiende markt van veganistische, vegetarische en flexitarische producten.

Nieuwe rassen en een betere kennis omtrent de teelt en de juiste plaats in de vruchtopvolging kunnen leiden tot een economisch interessante teelt en een verbreding van het bouwplan. Naast dta dit doorwerkt in de kwaliteit (biodiversiteit) van de bodem, sluit de teelt van peulvruchten ook aan bij de eisen vanuit de Europese unie tot een verbreding van de teeltplannen en past bij de ingezette vergroeningsambities.

Met het project Bean me up! geven Hogeschool Inholland (penvoerder) en de samenwerkingspartners een impuls aan de (proces)technologische en applicatieve ontwikkeling van de veldboonketen. Daarmee dragen zij bij aan de duurzame versterking van de regio en leveren zij een bijdrage aan de ambities om te komen tot een regionaal sluitende kringlooplandbouw.

Aanpak

De activiteiten die de partners in het project uitvoeren, zijn geclusterd in vijf werkpakketten:

 • de veldboonextractie en -applicatie en het verdienmodel bakery (WP1),
 • de veldboonextractie en -applicatie en het verdienmodel non-bakery (WP2),
 • het verdienmodel van de veldboonteelt (WP3)
 • het vermarktingsmodel van de veldboon (WP4)
 • de projectaansturing en -administratie (WP5).

De onderzoekers van Health & Food zijn de trekker van werkpakket 2 en 5. Werkpakket 1 wordt getrokken door NMK-Esbaco en Donny Craves die, samen met Inholland studenten Food Commerce & Technology, al druk bezig zijn met het verwerken van veldbonen in hun bakkerijproducten (zowel B2C als B2B). Docent-onderzoekers van Inhollan, studenten van de Universiteit van Amsterdam en ook docenten en studenten van Clusius College gaan hierin participeren.

WP2 draait om procestechnologisch onderzoek en ontwikkeling naar de extractie, productie, applicatie, formulering en sensoriek van plantaardig eiwit uit bonen ten bate van verschillende voedingsproducten zoals zuivelvervangers. De bedrijven Biorefinery SolutionsWillicroft en Donny Craves zijn hierin partij. In werkpakket 3 wordt de teelt geoptimaliseerd en doorontwikkeld zodat telers ermee verder kunnen. Vertify en CAV Agrotheek spelen hierin een belangrijke rol. In werkpakket 4 is Fresh Monkeys een belangrijke speler, zij verzorgen met Donny Craves en Willicroft de marketing, storytelling en business communicatie en worden hierin ondersteund door de Universiteit van Amsterdam. In WP5 zijnde administratie, opstart, uitvoering en afronding conform projectplan en projectbegroting ondergebracht.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten vanuit verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, Clusius College en de Universiteit van Amsterdam (samen vertegenwoordigd door de Amsterdam Green Campus) werken met het werkveld aan innovatieve opdrachten en onderzoeken. De kennis die ze hiermee opdoen, nemen ze mee het onderwijs in. Daarnaast leggen de studenten contacten binnen het toekomstige werkveld en doen ze praktische ervaring op. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De samenwerkingspartners bestaan uit onderwijsinstellingen en bedrijven uit het werkveld. Door samen te werken willen ze het volgende bereiken: 

 • Elkaar stimuleren in het wegnemen van belemmeringen om slimme technieken, aanpak en werkwijze in te zetten in de verwaarding van de veldboon.
 • Elkaar stimuleren in het zoveel mogelijk toepassen van keten-bevorderende aanpakken in de bedrijfsvoering(en).
 • Samen de economische meerwaarde inzichtelijk maken van de verkorte eiwittransitie van de veldboon in de bedrijfsvoering (meeropbrengsten in de keten, kwaliteitsverbetering, vermindering CO2 voetafdruk door verkorten eiwitketen).
 • De samenwerking binnen de veldboon-keten versterken en verduurzamen. Samenwerken aan wederzijds respect en vertrouwen binnen nieuwe zakelijke ketenverbanden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

 • Gedetailleerde en gevalideerde procesbeschrijving voor een vraaggerichte optimale eiwit-extractie uit de veldboon en een optimale procestechnologie tbv de businesscase veldboon.
 • Een geoptimaliseerd en gevalideerd teelt-, oogst-, verwerkings-, en verdienmodel voor de  veldboonteelt.
 • Creëren van awareness en ontsluiten van marktpotentie van de korte-eiwit-keten van de veldboon gericht op de agrisector, de verwerkingsindustrie en de eindgebruiker (de consument).
 • Verduurzaamde samenwerking in de veldboonketen in Noord-Holland.
 • Bijdrage aan het versterken van robuuste klimaatneutrale verkorte ketens in Noord-Holland.
 • De extra (duurzame) werkgelegenheid die voortvloeit uit de projecten van de agri-bedrijven, productverwerking en productverwaarding en de kennisinstellingen tijdens de projectperiode uit te voeren zorgt ook voor een impuls in de werkgelegenheid in het gebied.

Meer nieuws

Hans Huibers

Foodportret: Hans Huibers

Hans Huibers: “Bij NMK Esbaco staat de deur altijd open” Van praten óver het onderwijs en het...

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán! Weten wát je...
Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....