5 vragen aan Ilse Boersen (29), ijs- en zuivelboerderij De Wieringer

Lees meer

Minister Schouten heeft grote plannen met circulaire landbouw

Reportage Kringlooplandbouw De VolkskrantMinister Schouten heeft grote plannen met circulaire...

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland: voordeel van samenwerking

Interview met melkveehouders Stephen en Les BosHet grootste voordeel van de samenwerking in VKNH is...

Bodem delen

Veel bedrijven in onze sectoren delen grond. Omdat dit delen door huur/verhuur/ruilen soms...

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werken zeven samenwerkingsverbanden tussen...

Verbeteren bodemvruchtbaarheid vraagt creativiteit van agrarische ondernemers

Bodemvruchtbaarheid is een van de centrale thema’s binnen het project Vruchtbare Kringloop Noord-...

Samenwerking tussen verschillende sectoren in Noord-Holland loont

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland hebben acht agrarische samenwerkingsverbanden de...

Wet- en regelgeving staat duurzame samenwerkingsverbanden in de weg

‘Er moet iets veranderen in de wet- en regelgeving rondom gemeenschappelijk landbouwbeleid en mest...

Sicco Mansholt als inspiratiebron voor Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Projecten LTO Noord begeleidt het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, dat onder andere...

‘Allebei meer ruimte op gelijke oppervlakte’

‘We hebben allebei meer ruimte op dezelfde oppervlakte.’ Met die uitspraak vat Patrick de Wit de...

‘Kringloopsamenwerking in Noord-Holland toont zeker potentie’

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in verschillende agrarische sectoren leveren economisch...

​Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werkt aan optimaliseren van  samenwerkingsverbanden

Het is bijna een jaar geleden dat Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) van start is gegaan....