Het is bijna een jaar geleden dat Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) van start is gegaan. Inmiddels nemen  diverse  samenwerkingsverbanden deel  aan het project. Zij zijn aan de slag gegaan met het optimaliseren van de samenwerking. Pieter de Wolf is namens  Wageningen University & Research betrokken als projectpartner bij VKNH. Volgens hem is het belang van het project groot: ‘We zitten in een gebied met verschillende sectoren bij elkaar. Er wordt veel gebruikgemaakt van elkaars grond en er is daardoor veel interactie. In het project wordt dit goed zichtbaar gemaakt. We werken aan thema’s die actueel zijn voor de agrarische sector in Noord-Holland’, aldus De Wolf.

Vorig jaar startte de selectie en zoektocht naar deelnemers voor het project. De Wolf: ‘We gingen voor een zo groot mogelijke variatie in samenwerkingsverbanden. We zijn bij iedere samenwerkingspartner apart op gesprek geweest om te vragen wat zijn reden was om een samenwerking aan te gaan, welke vragen er spelen en waar hij tegenaan loopt. De gesprekken met de deelnemers hebben we uitgewerkt en per samenwerkingsverband gebundeld in een rapportage. Daarin staan ook de aandachtspunten voor de samenwerking beschreven.’

Vijf thema’s

Op basis van de rapportages kwamen diverse thema’s naar boven als bodemvruchtbaarheid en organische stof, ruwvoerproductie in rotatie met bouwland, bodemgezondheid, knellende regelgeving en economische aspecten van de samenwerking. ‘Daarom hebben we vijf themabijeenkomsten georganiseerd om de vragen over deze onderwerpen met deelnemers te bespreken. De kern van de themabijeenkomsten was: hoe kun je de samenwerking op dit thema verbeteren? Deelnemers denken al snel dat er grote veranderingen nodig zijn om tot goede samenwerking te komen, bijvoorbeeld in de regelgeving, terwijl we juist moeten kijken hoe we onder de huidige randvoorwaarden de dingen kunnen optimaliseren. Want er is op veel vlakken nog verbetering mogelijk’, aldus de Wolf.

Verdiepen in de bedrijfssituatie van de ander

‘Een van de dingen die opvalt is dat ondernemers in de samenwerking vaak onvoldoende de bedrijfssituatie van de ander kennen, waardoor er misverstanden ontstaan’, vervolgt de Wolf. ‘Zo weet een akkerbouwer vaak niet waarom een melkveehouder per se mais wil telen en voeren, terwijl de melkveehouder niet begrijpt waarom de akkerbouwer geen mais in het bouwplan wil opnemen. Het is belangrijk om je te verdiepen in elkaars situatie en beweegredenen om tot een optimale samenwerking te komen.’

Voorbeelden voor andere samenwerkingsverbanden

Van elk samenwerkingsverband is ook een risicoanalyse gemaakt, die verwerkt is in de rapportage. Hier komen aanbevelingen uit die de projectadviseurs samen met de deelnemers komend najaar bespreken en verder uitwerken. Uiteindelijk is het aan de deelnemers zelf welke maatregelen ze oppakken. De verwachting is dat de aanbevelingen en acties ook relevant zijn voor andere bedrijven in het gebied die ook grond, voer en mest is delen en uitwisselen.

Zorgpunt

Pieter de Wolf maakt zich vanwege de veranderingen in de fosfaatwetgeving wel zorgen over de toekomst van de samenwerkingsverbanden in Noord-Holland. ‘Om bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken zijn melkveehouders land gaan ruilen met akkerbouwers, groente- en bollentelers. Nu deze melkveehouders moeten korten op hun vee, komt deze samenwerking mogelijk ter discussie. Het probleem is dat samenwerking vooral is vormgegeven om aan nieuw beleid te voldoen, en dat is een smalle, wankele basis voor de samenwerking. Samenwerking vraagt een bredere basis, vanuit een gezamenlijk belang, zoals een productieve, gezonde bodem en een renderend bedrijf op lang termijn. Dat zijn niet voor niets de thema’s die in het project op de agenda zijn gezet. Dit project zie ik ook als belangrijke eerste stap om hier breder aan te gaan werken’, besluit de Wolf.

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is een initiatief van LTO Noord samen met CONO Kaasmakers en Flynth. De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord. Naast LTO Noord en Flynth zijn Agrifirm, Wageningen University & Research en Water Land en Dijken betrokken bij de uitvoering van het project.

Provincie Noord-Holland, GreenPort Noord-Holland Noord, LTO Noord Fondsen, CONO Kaasmakers, Flynth, Agrifirm, Rabobank en Water Land en Dijken financieren het project.

www.vruchtbarekringloopnoordholland.nl

Meer nieuws

Pilotproject met cable pooling van start in Wieringermeer

Cable pooling kan mogelijk ruimte scheppen op het elektriciteitsnet om versneld zon op dak-...

EG subsidie voor verduurzaming glastuinbouw

De nieuwe ronde van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is geopend.

Glastuinbouwsector leert zich van zijn beste kant te laten zien aan jongeren

Go Go Greenhouse leert glastuinbouwondernemers hoe zij zich kunnen presenteren als interessante en...