Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de Green Deal Eiwitgewassen. Doel hiervan is het vergroten van de teelt, verwerking en consumptie van regionaal geteelde eiwitten. De deal is onderdeel van de Nationale Eiwitstrategie (NES), de beoogde ondertekening is tijdens de Floriade volgend jaar in Almere. 


Met elkaar hebben de betrokken partijen een inventarisatie gemaakt van activiteiten en afspraken om te komen tot rendabele teelt, gezonde en lekkere producten en adequate afzet. Op vrijdag 15 oktober zetten ze een volgende stap. En wel door een online bijeenkomst te organiseren om afspraken concreet te maken en de bijdrage te inventariseren die agrariërs kunnen leveren aan de Green Deal.

Hieronder het globale programma:

1.    Welkom
2.    Hoofdlijnen Green Deal Eiwitgewassen 
•    Framework 
•    Initiatiefnemers
•    Aansluiting nieuwe partners
3.    2 rondes in gesprek met initiatiefnemers hoofdonderwerpen
4.    Afsluiting: oogst van de dag & vervolgstappen

Agrariërs uit de kop van Noord-Holland die willen meepraten over dit onderwerp zijn van harte welkom. Vanwege een maximum aantal deelnemers per gespreksronde dien je je wel van te voren aan te melden, met vermelding van de 3 hoofdonderwerpen waarover je met de initiatiefnemers in gesprek.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 oktober door een email te sturen aan j.g.zwetsloot@minlnv.nl. Indeling in gespreksrondes vindt plaats op basis van binnenkomst. 

Foto: Sheila Brown, http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Meer nieuws

Hans Huibers

Foodportret: Hans Huibers

Hans Huibers: “Bij NMK Esbaco staat de deur altijd open” Van praten óver het onderwijs en het...

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán! Weten wát je...
Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....