De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft de samenwerking tussen GreenPort NHN, het LEI van de Universiteit van Wageningen en het Louis Bolk Instituut in Driebergen gehonoreerd met een subsidie voor een praktisch toegepast onderzoek naar het verhogen van de groente- en fruitconsumptie in zogenaamde “gesloten settings”. 

Een totale begroting van €700.000 met €350.000 TKI subsidie vanuit het ministerie van Economische Zaken voor een periode van 3 jaar (2016-2018). Met het Louis Bolk als projectleider gaan we uitzoeken wat de kritische factoren zijn die leiden tot een verhoogde groente- en fruitconsumptie, welke omstandigheden en voorwaarden zijn er nodig om dit te bereiken? Zijn deze omstandigheden verschillend per ‘type’ gesloten-setting? En uiteindelijk wat is de impact op verhoogde groente- en fruitconsumptie op het gedrag en welzijn binnen de gesloten setting? 

Interventies Gezonde Voeding in Gesloten Settings

Door verschillende gesloten settings te vergelijken zoals ziekenhuis, ouderen-instelling, psychiatrische inrichting en gevangenis willen wij zo goed mogelijk de voorwaarden in kaart brengen om werkelijk bij te dragen aan een verhoging van de groente- en fruitconsumptie in deze instellingen. Niet alleen voor de cliënten/patiënten maar ook voor personeel en mogelijk bezoekers van de instelling. Dit om de maatschappelijke rol en impact van een dergelijke instelling ruimte en vorm te kunnen geven. Binnen de regio Noord-Holland Noord doen de volgende gesloten settings in ieder geval mee: Stichting VrijwaardStichting OmringWestfriesgasthuisStichting GGZ Noord-Holland Noord. Verder zorgt het Atlantis Handelshuis voor een bijdrage aan de logistiek en de lokale duurzame bijdrage van het groente- en fruitaanbod.

Het artikel in de Volkskrant van zaterdag laat duidelijk zien dat voedingssupplementen een positieve bijdrage hebben in agressie vermindering cq gedragsverbeteringen. De vraag is of dit niet gewoon kan via een ander en optimaler voedingsaanbod met meer groente en fruit? En dus ook binnen andere gesloten-settings dan gevangenissen en psychiatrische instellingen.

In het kort nogmaals de doelstellingen van ons onderzoek:

Wij willen de consumptie van groente en fruit binnen gesloten settings duurzaam verhogen en de effectiviteit van bepaalde interventies met groente en fruit binnen deze settings vaststellen. Daarbij kijken we naar (1) het proces hoe de gedragsverandering tot stand komt en (2) de factoren die de effectiviteit van de gedragsverandering bepalen. (3) en de effecten die de consumptie van groente en fruit hebben op onderlinge sociale contacten en gedrag bij cliënten in de gesloten settings. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de specifieke kenmerken van de verschillende gesloten settings (zoals duur van verblijf, type bewoners/cliënten etc.).

In samenwerking met de (lokale) producenten en toeleveranciers van groente en fruit willen wij er voor zorgen dat we de voordelen en winst voor de regionale, lokale landbouw en ondernemingen niet uit het oog verliezen. Versterking van lokale en duurzame productie en consumptie verdient de aandacht. Samen met deze partners gaan we het projectplan in elkaar zetten zodat we snel met de praktijk kunnen starten. We houden jullie graag op de hoogte van de vorderingen.

Meer nieuws

Hans Huibers

Foodportret: Hans Huibers

Hans Huibers: “Bij NMK Esbaco staat de deur altijd open” Van praten óver het onderwijs en het...

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán! Weten wát je...
Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....