GreenPort Noord-Holland Noord werkt al een aantal jaren samen met het Louis Bolk  Instituut  aan verschillende onderzoeken van het effect van voedingsinterventies met verse groente en fruit  onder verschillende doelgroepen.  Uit één van deze onderzoeken blijkt dat het kinderdagverblijf een prima plek is om kinderen méér groente en fruit te leren eten. Door frequenter groente en fruit aan te bieden, het aantal soorten te vergroten en  kinderen enthousiast te maken voor groente en fruit blijkt de consumptie daadwerkelijk te stijgen. 

Aandacht voor groente en fruit cruciaal
Op zeven kinderdagverblijven hebben leidsters gedurende drie maanden extra aandacht geschonken aan groente en fruit. Het doel van het onderzoek was tweeledig: ten eerste om te achterhalen of het kinderdagverblijf – naast thuis - een geschikte en effectieve plek is  voor het aanleren van het eten van méér groente en fruit. Daarnaast wilden de onderzoekers weten in hoeverre dit aangeleerde gedrag daadwerkelijk tot een hogere groente- en fruitinname bij de kinderen leidde. Bij de start van het onderzoek aten de kinderen gemiddeld één portie fruit en een derde portie groente. Meer soorten groente en fruit aanbieden, deze vaker aanbieden  en kinderen laten experimenteren met deze gezonde tussendoortjes bleken goed inzetbare en effectieve methodes. Die leiden inderdaad tot een hogere consumptie zowel in aantal porties als in aantal soorten. Zo noemen de leidsters onder andere: “de kinderen moesten wel even wennen en wilden het eerst soms niet eten maar nu is het normaal” en “de meesten durven nieuwe dingen te proeven én vinden het lekker”. Ook de ouders reageerden positief: “Nu eet ze ineens wel komkommer, terwijl ik dit thuis al lang probeer voor elkaar te krijgen.” Na afloop van het project zakte de consumptie iets in. “Blijkbaar is blijvende aandacht van leidsters cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten ”, concludeert onderzoeker Marieke Battjes-Fries van het Louis Bolk Instituut.

Aanleiding en opzet van het onderzoek
Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit, blijkt onder meer uit onderzoek van het RIVM. Omdat een groot aantal kinderen één of meerdere dagen op een kinderdagverblijf doorbrengt, is het idee ontstaan om te onderzoeken of juist hier de consumptie gestimuleerd kan worden. Gedurende drie maanden is op  zeven kinderdagverblijven in de regio Rotterdam en Amsterdam in verschillende fases de hoeveelheid groenten en fruit verhoogd, zowel bij baby’s als peuters. Bij aanvang is een nulmeting uitgevoerd en werden aankoop en consumptie geregistreerd. Zowel leidsters als ouders werden nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Naast ‘bijzondere’ fruitsoorten zijn op een aantal locaties ook biologische producten meegenomen in het onderzoek. Leidsters hebben op sommige locaties gekozen voor het inlassen van speciale groente- of fruitthema’s, en op meerdere locaties is gewerkt met een kok. Ook het samen koken, zoals smoothies of soep maken, bleek aan te slaan bij de kinderen. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke strategie het meest effectief is. Het project Groenten en Fruit op Kinderdagverblijven is onderdeel van het samenwerkingsverband 'Meer groenten en fruit voor iedereen', en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Partners zijn onder meer Greenport NHN Noord en BD totaal en Odin/Estafette.  Meer informatie: download het rapport of bekijk het filmpje.

Meer onderzoek 
Naast het onderzoek op  kinderdagverblijven, wordt ook gekeken naar het effect van consumptie van groente en fruit bij ouderen en in gesloten settings.  In 2017 wordt gestart met het onderzoek naar onder andere het effect van groenten en fruit op de werkvloer. Door in te zetten op het verhogen van de consumptie van groente en fruit stimuleert GreenPort NHN de economische positie van telers in de regio Noord-Holland Noord. 
 

Meer nieuws

Hans Huibers

Foodportret: Hans Huibers

Hans Huibers: “Bij NMK Esbaco staat de deur altijd open” Van praten óver het onderwijs en het...

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán! Weten wát je...
Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....