Arbeidsmarktproject GroenStart heeft speciale trajecten voor nieuwkomers, om ze op weg te helpen naar een duurzame toekomst met werk in de groene en agrarische sector. Een win-winsituatie: veel groene werkgevers staan te springen om personeel en voor de deelnemers zelf is het een kans om een grote stap verder te komen. Mét een leerwerktraject op maat en uitzicht op een vaste baan. Al met al is het gewoonweg een groot succes: de speciale nieuwkomersklas van GroenStart. Eerder mochten al 20 deelnemers hun certificaat ontvangen en op 20 april 2021 ontvingen nog tien deelnemers hun certificaat Voorschakelaars GroenStart. Projectleider Martijn Grosmann is trots – op het project als concept, maar vooral op iedereen die meedeed.

Martijn: “GroenStart is een project van Greenport Noord-Holland Noord. We helpen iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. Daarbij werken we samen met werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten: als team. Deelnemers worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit, onder andere met opleidingen op entreeniveau en niveau 2. Samen met Fiolet Taaltrainingen, Clusius College, WerkSaam Westfriesland, Herenbos en hoveniersbedrijf John Koomen Tuinen is in het najaar van 2018 een speciaal programma binnen GroenStart ontwikkeld om nieuwe Nederlanders een maatwerktraject aan te bieden. Uiteindelijk is de afgelopen jaren een groter netwerk van gemeenten, werkorganisaties, werkgevers en taaltrainers en onderwijs gevormd.”

Groene taaltraining

Begin 2019 werd een eerste klas met tien nieuwe Nederlanders samengesteld; allemaal mannen, onder andere uit Eritrea en Syrië. “Je moet je voorstellen dat je in een klein Noord-Hollands dorp woont, waar je nauwelijks iemand kent. Je kunt je niet verstaanbaar maken en je hebt geen idee waar te beginnen om ergens aan het werk te gaan. Terwijl je dat wel ontzettend graag zou willen. We constateerden een gat tussen de eisen die aan werknemers worden gesteld en de vaardigheden die nieuwkomers in huis hebben. Na de inburgeringscursus gebeurt er in feite niets meer en er wordt ook nauwelijks iets aangeboden waar deze groep mensen concreet verder mee kan.”

Via uitzendbureaus is wel werk te vinden, maar in de praktijk blijkt het vaak geen succes doordat het werk niet aansluit op interesses en vaardigheden en -van grote invloed- door de taalbarrière. “Mensen bloeien op bij daadwerkelijk contact en daar speelt taal een grote rol in. We hebben gekeken naar wat deze klas, deze doelgroep, minimaal nodig heeft om de kans te krijgen duurzaam aan het werk te gaan. Op een prettige manier kunnen communiceren is een eerste vereiste. Daarom biedt het pakket niet alleen algemene Nederlandse les, maar ook specifieke vaktaalles over werken in het groen met vaktermen, namen van bomen en planten en verschillende materialen en materieel. Denk aan woorden als verticuteermachine of snoeischaar en aan een schijnbaar eenvoudig woord als pauze: simpel, maar je moet het wel wéten. Iemand moet de moeite nemen om het aan je uit te leggen. Het feit dat ze zowel gewone taaltraining als specifieke ‘groene’ taaltraining volgen maakt ze per dag makkelijker gesprekken kunnen voeren. Dat werkt heel motiverend, voor zowel de deelnemers als hun collega’s en werkgever.”

Verder is er nog de kennismaking met de werkcultuur in Nederland. “Het systeem met een aantal pauzes, je eigen lunch meebrengen, afspraken maken met collega’s - in het voorschakeltraject zit een vorm van werktraining; kennismaken met cultuur, gewoonten en gebruiken. Dat zorgt voor wederzijds begrip Daarnaast geven we natuurlijk groentraining; wat snoei je wel en wat snoei je niet, hoe gebruik je de verschillende gereedschappen? We weten dat elke deelnemer -jong of oud- andere behoeften heeft als het gaat om leren. Daar vraagt dus om passende ondersteuning. In dit geval horen daar ook praktische vragen bij als ‘hoe werkt het openbaar vervoer en hoe kom ik aan een kaartje?’ en soms werden deelnemers zelfs thuis opgehaald. Als je op zulke onderdelen kunt ondersteunen, blijft er letterlijk en figuurlijk meer ruimte over om nieuwe dingen te leren.”

Ontzorgen en samen sterk

Het enthousiasme zit niet alleen in de deelnemers: juist ook de samenwerkingspartners zien hoe kansrijk dit initiatief is. “De kracht van het concept zit ‘m enerzijds in het ontzorgen. Door het ontzorgen van de deelnemers lukt het om meer open te staan voor leren, voor werk, voor ontwikkeling. Je hebt gewoonweg meer energie. Anderzijds is dit concept zo sterk doordat geen van de partners dit in z’n eentje had kunnen organiseren. Je hebt elkaar nodig: de gemeente die samen met werkorganisaties deelnemers aandraagt, taaltrainers en docenten die een lespakket op maat maken, bedrijven die op de motivatie van de nieuwkomers vertrouwen én op hun medewerkers die zich ook aan het traject verbinden en een GroenStart organisatie die alle partijen samenbrengt. Als je een van deze partijen mist is het plaatje niet compleet: iedereen moet meedoen. En iedereen deed mee, dat was prachtig om te zien. Van extra appjes sturen om te helpen herinneren op tijd op school te zijn tot tussen de lessen een brief van thuis te vertalen. Je moet in staat zijn om je te verplaatsen in de groep. Dan zie je bijvoorbeeld dat ze niet zomaar de hele dag met hun mobiele telefoon in de hand lopen, maar dat ze die gebruiken om te vertalen. Het is een middel om te komen tot contact en dat contact, dáár gaat het om.”

Tot slot benadrukt Martijn nog eens de waardevolle verbinding in dit project. “De kracht van het netwerk en het samenwerken vormen de sleutel tot succes. Ik ben ervan overtuigd dat we met GroenStart  en dit unieke programma voor nieuwe Nederlanders een stevige blauwdruk hebben neergezet. Maar laten we vooral niet vergeten waar het echt om gaat: de mensen die meedoen. En die kúnnen nu meedoen, dankzij GroenStart.”

Meer informatie is ook te vinden op www.groenstart.nl 

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...