In het kader van het project AgriVizier werken studenten van het Clusius College samen met onderzoekers van de WUR aan de oplossing van problemen waar de ondernemers bij de teelt van sla op water tegenaan lopen.  

Ondernemers, studenten en onderzoekers buigen zich over de verbetering van de slateelt op water in Waarland

Noord-Holland is voorloper bij de verduurzaming van slateelt. In 2011 is bij de Firma Pater Broersen een demonstratiesysteem aangelegd waarmee hogere kwaliteit sla kan worden geproduceerd, terwijl de uitspoeling van afvalstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater wordt voorkomen. Met dit systeem was de firma Pater Broersen de eerste in Nederland.
 

In een teeltvijver van vijfduizend vierkante meter drijven plastic platen met potjes, waarin de slasoorten staan. De wortels die naar het water toe groeien, nemen zelf de benodigde voeding uit het water op. Deze manier van telen is goed beheersbaar én duurzaam. Het product heeft een aanzienlijk lager verbruik voor gewasbescherming, CO2-uitstoot, uitspoeling van meststoffen, gebruik van water en arbeid. Bemesting die aan het water wordt toegevoegd, spoelt niet uit naar het oppervlaktewater. Een ander voordeel is dat de productie in de teeltvijver voor betere arbeidsomstandigheden zorgt inclusief mogelijkheden tot machinaal oogsten.
 
De afgelopen jaren zijn meerdere teeltkundige en technische knelpunten verholpen door samenwerking van het bedrijf met de collega-telers en met het onderzoek. “Het is steeds weer vallen en opstaan,” aldus ondernemer Dave Smit van de firma Pater Broersen. “Je ontdekt steeds weer nieuwe mogelijkheden. Als ondernemer heb je niet veel tijd om proefjes systematisch op te zetten, uit te voeren en te registreren. Het is erg fijn dat onderzoekers en studenten hierbij ondersteuning bieden.” 
 
In het kader van het project AgriVizier werken studenten van het Clusius College samen met onderzoekers van de WUR aan de oplossing van problemen waar de ondernemers bij de teelt van sla op water tegenaan lopen. Bij dit project is ook een groep van 4 studenten van de Hogeschool Inholland (Delft) aangesloten. Zij richten zich voornamelijk op de wortelzoneproblematiek. De opgedane kennis wordt uitgewisseld en komt ten goede aan de ondernemers.
 
Excursie
Op donderdag 3 oktober jl. kwamen onderzoekers en studenten naar Waarland voor een excursie (zie fotoreportage). Dave Smit gaf op zijn bedrijf uitleg over de problemen die hij tegenkomt bij de slateelt op water. In november is een vervolg om samen het plan voor het nieuwe teeltseizoen te bespreken. Met een brainstorm worden ideeën bedacht om de teelt dusdanig te verbeteren dat het concurrerend wordt voor andere, meer traditionele teeltsystemen
.alternatieve tekst voor foto

Meer nieuws

Pilotproject met cable pooling van start in Wieringermeer

Cable pooling kan mogelijk ruimte scheppen op het elektriciteitsnet om versneld zon op dak-...

EG subsidie voor verduurzaming glastuinbouw

De nieuwe ronde van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is geopend.

Glastuinbouwsector leert zich van zijn beste kant te laten zien aan jongeren

Go Go Greenhouse leert glastuinbouwondernemers hoe zij zich kunnen presenteren als interessante en...