Lectorale rede: De kracht van smaak!

tot
Pakhuis de Zwijger

Hoe draagt voeding bij aan de gezondheid van mensen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een gelukkige manier oud worden? Maar ook: hoe verduurzamen we de voedselketen? Dit zijn allemaal vraagstukken die spelen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Kunnen we dit allemaal wel tegelijk aanpakken? Niet zonder te innoveren in de voedseltechnologie. Waarbij we ideeën over gezonde voeding moeten laten landen in de maatschappij door slimme concepten in te zetten om consumenten te bereiken. 


Lectorale rede: De kracht van smaak!

Op maandag 11 oktober spreekt dr. Feike van der Leij, lector Health & Food bij Hogeschool Inholland, zijn lectorale rede uit tijdens de viering van het 5-jarige jubileum van Food Innovation Community Amsterdam (FICA).  

"Gezonde voeding moet lekker zijn en lekkere voeding gezond"
 

Dr. Feike van der Leij gaat tijdens zijn rede in op zijn omvangrijke onderzoeksprogramma ‘Food for Happy Ageing’, waarmee hij sturing geeft aan de mooie ambities van zijn onderzoek. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag: ‘hoe kunnen we voeding zodanig veranderen dat mensen langer gezond blijven, op een gelukkige manier, en tegelijkertijd de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren?’


Lectorale rede 'De kracht van smaak!' en FICA jubileum event
Maandag 11 oktober | 11.00-17.30 | Pakhuis de Zwijger

Aanmelden via deze link 


FICA jubileum

Tijdens het jubileum event presenteren we alle projecten van afgelopen 5 jaar in de vorm van een expositie. In de middag zijn er lezingen van sprekers en is er een interactief programma waarbij beleving centraal staat. Hierna volgt de lectorale rede en inauguratie, met als afsluiting een netwerkborrel. Het event is zowel fysiek als online bij te wonen. 
Programma 
•    Welkom
•    Expositie & FICA-show
•    Opening
•    Sprekers & Blind Bite
•    Lectorale rede Feike van der Leij
•    Inauguratie 
•    Netwerkborrel